עריכה והגהה

במקרא צוות עורכים תורניים מובחרים ומובילים בתחומם,
מכותל המזרח של עולם הספרות התורנית,
שתחת עטם עברו ופרחו להם ספרים רבי מכר בציבור החרדי,
ביניהם ספר "נחל אליהו" מתורתו של הגאון רבי אליהו דיסקין שליט"א
וספר "אוצרותיהם אמלא" מתורתו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א, וכהנה רבים.