גליונות "נחל אליהו"

לפניכם מקבץ מלא של כל גליונות "נחל אליהו" משיעוריו של הגאון רבי אליהו דיסקין שליט"א,
שיצאו והתפרסמו ע"י מקרא הוצאה לאור בשנים תשע"ח – תש"פ.

ניתן להדפיס ולפרסם לזיכוי הרבים!

בברכה
ביינוש קרליבך
מנכ"ל מקרא הוצאה לאור